Copyright

Alle ingezonden content en online informatie, waaronder met name de tekst, afbeeldingen en foto’s, als er geen andere copyright vermeld is, wil de uitgever onder het auteursrecht en zijn even niet veranderd in welke vorm dan ook zonder zijn uitdrukkelijke toestemming, verkocht, uitgestald, gereproduceerd, gedistribueerd of anders worden gepubliceerd.

De productie van kopieën is alleen binnen de enge grenzen van het auteursrecht,  toegestaan. De gebruiker is verboden in het bijzonder, te decompileren in de informatie waarover de gebruikte software te wijzigen, te vertalen, uit elkaar halen, het maken van afgeleide programma’s, aan reverse engineering of enige andere wijziging of reproductie zelf of door derden uit te voeren. Het is ook verboden, de HTML-code en andere applets of plug-ins in het buitenland (on / offline te integreren) biedt.

De gebruiker is zich ervan bewust dat de ongeoorloofde openbaarmaking en / of het herstel van een geschatte informatie voor civiel-en strafrechtelijke consequenties kunnen worden getrokken is.